Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Zdjęcia z ogrzewalni

Miejsce ogrzewalni : Tczew 83-110  ul. Orzeszkowej 6/3
czynna:
od listopada do końca marca – w godz. 14.00 – 7.00
m-c  kwiecień i październik - w godz. 20.00 – 7.00
m-c  maj, czerwiec, wrzesień – dwa razy w tygodniu po 4 godz.
m-c  lipiec i sierpień – przewidziany okres remontu obiektu

Ogrzewalnia prowadzona jest dla mężczyzn i zapewnia osobom bezdomnym ciepłe napoje (herbata , gorąca woda ). Osoby przebywające w ogrzewalni mają do dyspozycji  dwie kabiny łazienkowe do kąpieli , mają możliwość wymiany odzieży osobistej jak również wierzchniej. Ponadto można skorzystać z apteczki, jednorazowych maszynek do golenia. Oczywiście każdy mieszkaniec dostaje swój ręcznik do kąpieli. Jest także telewizor w pokoju dziennego pobytu.

Miejsce wydawania ciepłych jednodaniowych  posiłków w okresie zimowym od listopada do marca to Dom Św. Józefa w Tczewie ul. Gdańska 4. W miejscu tym wydawany jest również suchy prowiant w okresie letnim.

                       
                         Rys początkujący działalność Koła Tczewskiego św. Brata Alberta

               W mieście Tczewie funkcjonuje wiele podmiotów podejmujących problem  działania i pomocy w różnych formach, są to jednostki publiczne takie jak MOPS ,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja , Straż Miejska oraz pozarządowe  Ruchy  AA , Klub Abstynenta. Podmioty te łączą zasoby swoich organizacji i prowadzą monitoring osób bezdomnych przebywających w miejscach niezamieszkałych i doraźnie starają się im pomagać.  Z roku na rok zwiększa się jednak  ilość osób bezdomnych w naszym mieście.  W 2013 r kilkanaście osób które zaczęły zauważać ten narastający problem i nie były na niego obojętne, postanowiły włączyć się aktywnie w utworzenie w naszym mieście Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Tczewskie z myślą fizycznej pomocy bezdomnym, poprzez utworzenie w początkowej fazie  ogrzewalni , choćby tylko w okresie zimowym. W swoich celach statutowych Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta ma szereg inicjatyw i programów mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób  bezdomnych w placówkach koła jak i zmianę postrzegania zjawiska bezdomności w społeczeństwie. Zdobyte doświadczenia w minionym sezonie  zimowym w którym, 80 bezdomnych osób skorzystało z noclegów w ogrzewalni umocniły nas w świadomości że, taka placówka jak ogrzewalnia ratuje życie wielu osobom, a niektórym może pozwolić , uwolnić się z tego kręgu bezdomności. W przytoczonym okresie odnotowaliśmy 1736 osobo /nocek , bo tyle osób korzystało  z pomocy. Naszą inicjatywę poparło wiele osób fizycznych  jak i urzędowych ,ponieważ kilkadziesiąt osób które skorzystały w ubiegłym roku z ogrzewalni były tego dobrym przykładem.  Skłoniło nas to do tego, by  w tym roku w poszerzyć zakres pomocy ponieważ wzrasta ubóstwo naszego społeczeństwa i problem ten ma tendencje  rosnącą. Dlatego w  istniejącej ogrzewalni wydzieliliśmy dodatkowe miejsca . Utworzono 20 miejsc do siedzenia oraz 18 do leżenia. Wydzielono również izolatkę.
                         Cały obiekt jest monitorowany  by zapewnić bezpieczeństwo i porządek.  Nasze działania poparły władze miasta i województwa przyznając nam zapomogi celowe . Środki te jak i darowizny naszych członków  i sympatyków nie zabezpieczają  wszystkich kosztów ,  pomimo że  wszystkie prace związane z remontem  przygotowaniem i  prowadzeniem, ogrzewalni wykonywane są  przez wolontariuszy i sympatyków Koła w ramach wolontariatu.

Pomoc rzeczowa

W każdym gospodarstwie domowym, w każdym przedsiębiorstwie znajdują się rzeczy zbędne, jednak wciąż jeszcze użyteczne, przydatne dla wielu osób potrzebujących; znajdują się rzeczy występujące w nadmiarze, którymi można się podzielić. Towarzystwo chętnie przyjmie następującą pomoc:
 a) pościel
Używane ale niezniszczone: poduszki, koce, materace itp. artykuły będą bardzo chętnie przyjęte do schroniska.
b) bielizna męska
Przyjmiemy również niezniszczoną używaną odzież i obuwie.
Pomoc finansowa

Najmniej absorbującą dla darczyńcy formą pomocy jest pomoc finansowa. Ma ona dla nas olbrzymie znaczenie, bowiem funkcjonowanie naszej  placówki wymaga wielu płatności gotówkowych. Dlatego wciąż apelujemy o dobrowolne wpłaty na nasze konto:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Tczewskie ul. Gdańska 6 Tczew 83-110
SGB Bank Spółdzielczy w Tczewie
Nr. konta :  64 8345 0006 2002 2056 1853 0002

Zwracamy też uwagę, by nie dawać pieniędzy osobom – zwłaszcza mężczyznom – żebrzącym na ulicy. Tak podarowane pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na alkohol i tylko będą prowadzić do dalszej degradacji i wykluczenia społecznego takiej osoby. Każdy z żebrzących może przyjść do prowadzonej przez nas ogrzewalni  gdzie otrzyma niezbędną pomoc. Zamiast dawać pieniądze żebrzącym wskaż im naszą placówkę. Jeżeli znasz osoby bezdomne w sytuacji kryzysowej, potrzebujące pomocy, możesz też zawiadomić o tym nasze Towarzystwo Pomocy lub Policję, czy Straż Miejską.
Wpłata pieniężna przekazana na ogrzewalnię , na pewno nie zostanie zmarnowana i będzie efektywnie wykorzystana na pomoc bezdomnym i potrzebującym